Let’s Do It Kosova që nga muaji Maj është duke bërë monitorimin e Udhëzimit Administrativ për Ndëshkime me Gjoba Mandatore, projekt i cili është financuar nga zyra e BE-së në Kosovë dhe zbatohet nga KCSF (Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile).

Qëllimi i këtij projekti është njoftimi i qytetarëve me Udhëzimin në fjalë, rritja e vetëdijes së qytetarëve karshi ruajtjes së mjedisit, po ashtu edhe matja e efikasitetit të institucioneve dhe aktorëve përkatës në zbatimin e udhëzimit në praktikë.

Gjatë muajit Qershor, Let’s Do It Kosova ka bërë një hulumtim në kuadër të projektit, janë telefonuar 100 qytetarë dhe është vërejtur që shumë pak prej tyre kanë thënë që janë të informuar që ky udhëzim është në fuqi.

Ndërsa, sa i përket numrit të gjobave të shqiptuara, nga të dhënat e stacioneve policore dhe inspektorëve mjedisorë të cilat Let’s Do It Kosova i ka mbledhur gjatë kësaj periudhe, janë vetëm 30 gjoba të shqiptuara në tërë Kosovën.

Në tryezat e organizuara me aktorët kryesorë të mjedisit, zyrtarë nga Policia e Kosovës dhe Inspektoratet mjedisore kanë theksuar mungesën e bashkëpunimit të duhur në mes këtyre dy institucioneve në zbatim të udhëzimit, po ashtu është theksuar edhe mungesa e inspektorëve në terren dhe mungesa e kuadrove profesional për të kryer punën e inspektorit, gjë e cila nuk e bën shumë efikas zbatimin e Udhëzimit Administrativ.

Po ashtu, sfidë në zbatimin e këtij Udhëzimi Administrativ vazhdon të jetë inkasimi, pasi rastet e dënimit nën shumën e 50 eurove nuk shkojnë fare në Gjykatë, gjersa vazhdon të mbetet sfidë trajtimi i lëndëve që shkojnë në Gjykata.

Megjithatë, përfaqësues të MMPH-së thonë se UA është ende në fazën e promovimit dhe stafi është duke u trajnuar.

Let’s Do It Kosova do të vazhdojë me organizimin e tryezave mbi sfidat dhe problemet në zbatim të këtij Udhëzimi Administrativ, në të gjitha regjionet e Kosovës, të parapara brenda projektit për monitorim.

Let’s Do It Kosova po ashtu shprehë shqetësim të madh për gjendjen në teren dhe për nivelin ende jo të ngritur sa duhet të vetëdijes, sa i përket çështjes së ruajtjes së mjedisit.