Let’s Do It Kosova ka mbajtur tryezën e radhës me akterë përgjegjës për mjedisin në rajonin e Gjakovës në të cilën është diskutuar për Promovimin dhe Zbatimin e Urdhëresës Administrative për Ndëshkime me Gjoba Mandatore.

Kjo është tryeza e gjashtë me radhë në kuadër të projektit të Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë “Let’s Do It Legal” i cili zbatohet nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), ndërsa implementohet nga Let’s Do It Kosova.

Në tryezë kanë marrë pjesë zyrtarë nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, zyrtarë policorë, inspektorë mjedisorë, zyrtarë komunalë, përfaqësues të ndërmarrjeve të pastrimit si dhe përfaqësues të OJQ-ve.

Në këtë tryezë është diskutuar lidhur me sfidat, me të cilat përballen institucionet që janë përgjegjëse për zbatimin e Udhëzimit Administrativ për Ndëshkime me Gjoba Mandatore.

Disa nga shqetësimet që u theksuan në këtë tryezë nga akterët mjedisorë, ishin;

 • Udhëzimi Administrativ është vështirë i zbatueshëm
 • Hedhja e mbeturinave në vende jo të duhura zakonisht ndodhë jashtë orarit të punës së inspektorëve
 • Mungojnë kontejnerët për klasifikimin e mbetjeve
 • Kompanitë e pastrimit nuk i kryejnë siç duhet përgjegjësitë.
 • Grumbullohen 60 deri 80 tonë mbeturina në ditë, ndërsa kompania ka kapacitet t’i largojë vetëm gjysmën e tyre.
 • Bizneset janë të papërgjegjshme karshi taksave për mjedis.
 • Mungojnë investimet nga Qeveria.
 • Ka mungesë të kontratave ligjore me qytetarë.

Disa nga rekomandimet që dolën nga tryeza e sotme, ishin;

 • Të rritet numri i kontejnerëve nëpër vendbanime
 • Fillimisht të eliminohen ndotësit e mëdhenj dhe të ketë bashkëpunim të vazhdueshëm në mes të akterëve përgjegjës mjedisor deri në gjetjen e ndonjë zgjidhje më afatgjate
 • Të bëhet trajnim i zyrtarëve mjedisor
 • Kompanitë e pastrimit të punojnë në ngritjen e kapaciteteve
 • Qytetarët të kenë kontrata ligjore me kompaninë e pastrimit
 • Të merret më seriozisht procesi i riciklimit

 

gjakove 3

gjakove 2

gjakove 1

gjakove

25532256_2027546077464531_516910599086676634_o