Kush Jemi Ne

Iniciativa “Ta Pastrojmë Kosovën” është iniciativë qytetare e cila merret me aktivitete që kanë të bëjnë me ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit në Kosovë, adresimin e problemeve mjedisore dhe organizimin e qytetarëve për aksione të pastrimit si dhe organizimin e aksionit të pastrimit të tërë Kosovës me 24 Maj.
“Ta Pastrojmë Kosovën” është pjesë e lëvizjes globale “Let’s Do It World” e cila është e pranishme në 110 shtete në mbarë Botën.
E filluar në vitin 2008 në Estoni dhe e përhapur shumë shpejt në tërë Botën, kjo iniciaitvë u realizua me shumë sukses për katër vite me radhë edhe në Kosovë që nga viti 2012, ku pjesë e aksioneve të mëdha u bënë mbi 200.000 qytetarë dhe u larguan mbi 20.000 ton mbeturina, duke e bërë Kosovën një ndër vendet me organizimin më të mirë të fushatës.
“Ta Pastrojmë Kosovën” arriti që brenda një kohe të shkurtër që problemin e mjedisit në Kosovë ta bëjë temë debati në të gjitha strukturat qeveritare dhe joqeveritare në vend, u realizuan shumë debate, emisione televizive, dokumentarë, spote promovuese dhe në një kohë shumë të shkurtër u bë lëvizje dhe aktivitet i cili u përkrah nga të gjithë pa përjashtim.
“Ta Pastrojmë Kosovën” tani më është e shtrirë në të gjitha Komunat e Kosovës, në secilën komunë funksionojnë grupe të vullnetarëve të cilët aktivisht merren me adresimin e problemeve mjedisore si dhe organizimin e aksioneve të pastrimit të deponive ilegale me mbeturina. Përpos aktiviteteve të rregullta, grupet lokale në koordinim me ekipin qëndror merren me organizimin e fushatës dhe aksionit tradicional të pastrimit të Kosovës në çdo 24 Maj.
Poashtu, përveç fushatës së madhe sensibilizuese dhe konkretizimit me organizimin e aksioneve të mëdha të pastrimit në tërë Kosovën, gjatë katër viteve janë organizuar edhe shumë aktivitete tjera siç janë: aksione të rregullta për pastrimin e deponive ilegale të mbeturinave nëpër Komuna të ndryshme, rregullim i parqeve nëpër disa Komuna, mbjellje e fidaneve, lyerje e urave dhe hapësirave publike përreth institucioneve shkollore. Vlenë të përmendet shpërndarja e 960 shportave dhe 350 kontejnerëve të mbeturinave. Mirëpo, duke u bazuar në nevojat e Kosovës në përgjithësi dhe të gjendjës së mjedisit në Kosovë dhe në rezultatet e fushatës dhe inkurajimit dhe sygjerimeve të disa institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, është vlerësuar si e arsyeshme që aktivitetet e nismës “Ta Pastrojmë Kosovën, të vazhdohen gjatë tërë vitit e jo vetëm me 24 Maj.
Ky sukses, nuk do të arrihej pa përkrahjen e një numri të konsiderueshëm të vullnetarëve, por edhe nga përkrahja e shumë qytetarëve, institucioneve dhe organizatave të ndryshme që shprehën gadishmërinë t’i bashkëngjiten nismës, si dhe pa përkrahjen e Institucioneve qëndrore (Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor si një ndër partnerët kryesor të fushatës, si dhe të gjitha Komunat e Republikës së Kosovës).VENDI YNË DO TË NA FALËNDEROJË PËR KËTË VEPRIM TË MREKULLUESHËM, BËHU PJESË E TIJ.

Misioni i fushatës

Aktivizimi i të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe përfshirja e tyre për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit, mobilizimi i te gjithë akterëve vendimmarrës për zgjidhjen e problemit të mjedisit në Kosovë.

Na ndiqni

Përcillni të gjitha aktivitetet tona në lidhjet më poshtë.